Actum & Partners B.V. kan u met de volgende werkzaamheden van dienst zijn:

Voor de ondernemer:

 • het invoeren en verwerken van de financiële administratie (ook online)
 • het verzorgen van de loonadministratie inclusief het opstellen van arbeidscontracten en jaaropgaven
 • aangifte loonheffingen en opgave ten behoeve van de bedrijfstakgebonden fondsen
 • aangifte omzetbelasting
 • tussentijdse rapportages
 • jaarrekeningen
 • het begeleiden van de opstart of overname van een onderneming
 • aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindertoeslag
 • bezwaar- en beroepschriften
 • alle fiscale advisering en estateplanning
 • aangifte inkomstenbelasting
 • verzoek voorlopige teruggaaf i.v.m. de eigen woning
 • aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindertoeslag
 • aangifte schenk- en erfbelasting
 • bezwaar- en beroepschriften
 • alle fiscale advisering en estateplanning

Voor de particulier:

Algemene voorwaarden:

Op alle werkzaamheden welke door Actum & Partners B.V. worden verricht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing welke betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden door leden van het Nederlands Register van Belastingadviseurs, zoals op 21 februari 2011 onder nummer 51/2011 gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht.

Deze voorwaarden worden u op verzoek gratis toegezonden.

U kunt de Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF door te klikken op Algemene voorwaarden in de voetnoot.

 

Designed by ©DJK-ontwerp 2021

Disclaimer

Actum & Partners B.V.

Overig

Contact

Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen

T+31 45 544 50 57

mail@actum.nl